Årsstämma 2023

Kallelse

ChargePanel AB kallar till årsstämma 24 maj 2023.

Kallelse till årsstämma Ladda ner

Fullmakt & Poströsning

Fullmaktsformulär Ladda ner

Poströstningsformulär Ladda ner

Optionsprogram

Optionsprogram A Ladda ner

Optionsprogram B Ladda ner