Vår mission

Att förse våra kunder med en enastående plattform som möjliggör övergången till e-Mobility - ChargePanel AB

ChargePanel

ChargePanel är ett GreenTech företag inom e-Mobility

ChargePanel AB är ett Greentech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.
Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system och applikationer med hög funktionalitet.

ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad.

Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

ChargePanel AB, med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

Innovativa lösningar för e-Mobility

GreenTech med fokus på framtiden

Redo för expansion till nya marknader

Vår vision

En utsläppsfri framtid, där luften är renare, transporterna drivs av elektricitet och laddningsinfrastrukturen är enkel att använda och tillgänglig för alla.