Finansiell kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Delårsrapport Q3 2023
2023-08-24 Delårsrapport Q2 2023
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-11 Delårsrapport Q1 2023
2023-05-03 Årsredovisning 2022
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-21 Delårsrapport Q3 2022
2022-08-24 Delårsrapport Q2 2022
2022-05-19 Delårsrapport Q1 2022
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Årsredovisning 2021
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021