Ledning

Sonja Thorngren

tf VD / CFO


Ledningsgrupp

Aktiv sedan 2021


Sonja har över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans, från såväl börsnoterade internationella som privatägda svenska bolag. Bred erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete, samt av att bygga och leda framgångsrika team inom ekonomi.

Innehav i Bolaget: Sonja äger inga aktier i Bolaget. Innehar 35 000 teckningsoptioner.

Peter Persson

COO


Ledningsgrupp, styrelseledamot, grundare, och delägare

Aktiv sedan 2014


Peter har studerat vid IHM Business School, är medgrundare till Socialmedialab Nordic AB och har erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Euroafrica Digital Ventures AB, SML Sweden, Skandnet Media AB. Skandnet Kapital AB, Socialmedialab Nordic AB, Telelo AB, Socialmedialab Sverige AB, La Lumière Invest AB, Guardify AB, Kenzan Travel AB, Kenzan Travel Group AB och Skandnet Group AB.

Innehav i Bolaget: Peter äger 1 000 000 aktier direkt i Bolaget och 4 795 015 aktier indirekt via Skandnet Group AB.

Sarah Lindberg

CAO


Ledningsgrupp, grundare, och delägare

Aktiv sedan 2014


Sarah har över 15 år av innovations- och teknikföretag, med en bred kunskap inom administration, ekonomi, design, projektledning, teamledarskap, textproduktion, analys och kundservice.

Övriga nuvarande uppdrag: Sarah är styrelsesuppleant i Skandnet Group AB, Skandnet Media AB och Skandnet Kapital AB.

Innehav i Bolaget: Sarah äger 1 000 000 aktier och 35 000 teckningsoptioner.

Victor Thorsell

CTO


Ledningsgrupp, Grundare, och delägare

Aktiv sedan 2014


Victor har över 18 års erfarenhet av innovation- och produktprojekt. Bred kunskap inom att ta fram arkitekturen för system på stor skala, med fokus på nyckelegenskaper såsom säkerhet, användarupplevelse och funktionalitet.

Innehav i Bolaget: Victor äger 1 000 000 aktier och 35 000 teckningsoptioner.