Pressmeddelanden

2022

Stockholm den 5 oktober 2022 ChargePanel AB (publ) (”Bolaget”) och Bumblebee EV Limited (”Bumblebee”) kan idag meddela att ett...
Stockholm den 5 september 2022 De repetitiva intäkterna har ökat från januari (cirka 70 tkr) till juli (cirka 200 tkr) med cirka 186 procent...
Stockholm den 24 augusti 2022 ChargePanel AB (publ) och Africa E-Mobility Solutions SARL AU (nedan kallat Africa E-Mobility Solutions) ingår samarbete...
April – juni 2022 (jämfört med samma period 2021) · Nettoomsättningen uppgick till 1 447 KSEK (2 678)* · Resultat efter...
Stockholm den 22 juni 2022 ChargePanel AB (publ) och M.S Electronic Vehicles System Limited (nedan kallat Electronic Vehicles System) ingår samarbete...
Stockholm den 15 juni 2022 ChargePanel AB (publ) och Smart Balance (Frozen Stuff SRL) (nedan kallat Smart Balance) ingår samarbete för laddning...
Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i...
Viktiga händelser under första kvartalet I februari tecknades årets första samarbetsavtal med Sun4Energy Group AB (publ) och i mars...
Årsredovisning 2021 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/...
Aktieägarna i ChargePanel AB, org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 10.00 i...