Styrelse

Johan Nordin

Styrelseordförande


Aktiv sedan 2021


Bakgrund: Johan har erfarenhet från IT-branschen och har innehaft ledande positioner inom IT och affärsutveckling, bland annat CDO på Danske Bank. Johan är även medlem i Styrelseakademin.

Övriga nuvarande uppdrag: Grundare och ägare i AgileFirst AB, styrelseledamot i Kate Nordin AB och EuroAfrica Digital Ventures, IT-direktör i Extenda Retail för affärsområdet IT & InfoSec.

Innehav i Bolaget: Johan äger inga aktier i Bolaget. Innehar 120 000 teckningsoptioner.


Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till Större aktieägare:[1] Ja

Peter Persson

Styrelseledamot


Aktiv sedan 2014


Bakgrund: Peter har studerat vid IHM Business School, är medgrundare till Socialmedialab Nordic AB och har erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Euroafrica Digital Ventures AB, SML Sweden, Skandnet Media AB. Skandnet Kapital AB, Socialmedialab Nordic AB, Telelo AB, Socialmedialab Sverige AB, La Lumière Invest AB, Guardify AB, Kenzan Travel AB, Kenzan Travel Group AB och Skandnet Group AB.

Innehav i Bolaget: Peter äger 1 000 000 aktier direkt i Bolaget och 4 795 015 aktier indirekt via Skandnet Group AB. Innehar 40 000 teckningsoptioner.


Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till Större aktieägare:[1] Nej

Johan Haack

Styrelseledamot


Aktiv sedan 2021


Bakgrund: Tidigare studier vid KTH i Stockholm och innehar en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Johan har sedan 2016 varit verksam som ledande befattningshavare i den större nordiska koncernen KG Knutsson AB. Vidare har Johan innehaft ett flertal styrelseuppdrag i onoterade bolag, både som styrelseledamot och styrelseordförande.

Övriga nuvarande uppdrag: Informationschef & IT-chef i KG Knutsson AB, styrelseordförande i Winassist System Aktiebolag och styrelseledamot i Ekebäck Motor Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: Johan äger inga aktier i Bolaget. Innehar 40 000 teckningsoptioner.


Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till Större aktieägare:[1] Nej

Per Holmstedt

Styrelseledamot


Aktiv sedan 2021


Bakgrund: Per är utbildad civilekonom och har under 12 år varit verksam som VD, och har erfarenhet från styrelsearbete då han, utöver nuvarande uppdrag enligt nedan, varit ledamot i Garo AB under perioden 1998–2020.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Ahlins i Habo AB och styrelseledamot i JS Security Technologies Group AB.

Innehav i Bolaget: Per äger 10 000 aktier i Bolaget. Innehar 40 000 teckningsoptioner.


Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till Större aktieägare:[1] Ja

[1] Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i ChargePanel.