Tillverkare och modeller av laddare som ChargePanels plattform har stöd för

ChargePanels innovativa plattform för laddinfrastruktur är ett självklart val för ledande hårdvarutillverkare. ChargePanels plattform är hårdvaruoberoende och har stöd för elfordonsladdare som använder OCPP (JSON), version 1.5 eller högre*.

Nedan finns en förteckning över laddstationer som är integrerade med ChargePanels plattform. Listan uppdateras kontinuerligt allteftersom nya laddstationer kommer ut på marknaden. Om laddstationen som du letar efter inte finns med på listan, vänligen kontakta oss.

På begäran tillhandahåller ChargePanel kompatibilitetstestning av laddstationer, tillsammans med certifiering, för kunder och leverantörer.

 Kontakta oss för kompatibilitetstestning av laddare.

 

*För Smart Charging (lastbalansering) funktionalitet krävs OCPP (JSON), version 1.6 eller högre.

Tillverkare Modell Koppling Anteckningar
ABB ABB EVLunic PRO Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).
ABB ABB Terra AC Direct OCPP Connection Terra config app (found on AppStore or Google Play) through Bluetooth.
ABB ABB Terra DC Direct OCPP Connection Terra config app (found on AppStore or Google Play) through Bluetooth.
ABL ABL eMH3 Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Alfen Alfen Eve Single Pro-line Direct OCPP Connection Custom program found at https://alfen.com/downloads
Alfen Alfen Eve Double Pro-line Direct OCPP Connection Custom program found at https://alfen.com/downloads
Charge Amps Charge Amps Dawn Direct OCPP Connection Updated in ChargeAmps' system (proxy) or through Direct OCPP Connection (new)
Charge Amps Charge Amps HALO Proxy OCPP Connection Updated in ChargeAmps' system (proxy) or through Direct OCPP Connection (new)
Charge Amps Charge Amps AURA Proxy OCPP Connection Updated in ChargeAmps' system (proxy) or through Direct OCPP Connection (new)
Circontrol Circontrol Post eVolve Smart T Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Circontrol Circontrol Raption 50 Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
CTEK CTEK Chargestorm Connected Direct OCPP Connection Use Charge Portal to update these settings.
CTEK CTEK Chargestorm Connected 2 Direct OCPP Connection Use Charge Portal to update these settings.
DEFA DEFA eRange Duo (Please Note! Currently in BETA-phase) Proxy OCPP Connection Needs custom OCPP-enabled firmare to work with proxy connection.
DEFA DEFA eRange IQ (Please Note! Currently in BETA-phase) Proxy OCPP Connection Needs custom OCPP-enabled firmare to work with proxy connection.
Delta Delta DC Wallbox Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).
Easee Easee Charge Proxy OCPP Connection Pairing done in ChargePanel. Customer might need to change Operator in the Easee-app to work with proxy connection.
Easee Easee One Proxy OCPP Connection Pairing done in ChargePanel. Customer might need to change Operator in the Easee-app to work with proxy connection.
Eldon Eldon Laddbox Eco Combo Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Eldon Eldon Laddbox Eco Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Enelion Enelion Vertica Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Enelion Enelion Wallbox Duo Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Enelion Enelion Wallbox Single Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
EnerCharge EnerCharge EC500 Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).
EnerCharge EnerCharge BussPillar Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).
Ensto Ensto Wallbox Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
EVBox EVBox BusinessLines Direct OCPP Connection EVBox app, via Bluetooth (requires installer mode)
EVBox EVBox Elvi Direct OCPP Connection EVBox app, via Bluetooth (requires installer mode)
GARO GARO LS4 Direct OCPP Connection Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.
GARO GARO GLB Direct OCPP Connection Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.
GARO GARO GLB Twin Direct OCPP Connection Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.
GARO Garo Entity Direct OCPP Connection Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.
Grasen Grasen Fast Charger Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).
Green Motion Green Motion Private One Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).
Rolec Rolec AutoCharge Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Hiconics Hiconics HK 150 Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through onboard screen).
IQ Labs IQ Labs Levac Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).
KEBA KEBA P30 Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Rolec Rolec BasicCharge Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Rolec Rolec SecuriCharge Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Rolec Rolec WallPod Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Schneider Schneider Evlink Parking Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET). One portal is used to change all settings for all charge points connected at the same location.
Schneider Schneider Evlink Smart WallBox Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET). One portal is used to change all settings for all charge points connected at the same location.
Schneider Schneider EVlink Pro Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET). One portal is used to change all settings for all charge points connected at the same location.
Wallbox Wallbox Copper Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Wallbox Wallbox Commander 2 Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Wallbox Wallbox Pulsar Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Wallbox Wallbox Supernova Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Wallbox Wallbox Pulsar Max Direct OCPP Connection Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).
Zaptec Zaptec Go Proxy OCPP Connection Change OCPP-settings via Zaptec backend. Zaptec will provide you with login details.
Zaptec Zaptec Pro Proxy OCPP Connection Change OCPP-settings via Zaptec backend. Zaptec will provide you with login details.

Senast uppdaterad: maj 3, 2023

Open Charge Point Protocol (OCPP)

OCPP, som står för Open Charge Point Protocol, är ett kommunikationsprotokoll som används inom laddningsinfrastrukturen för elektriska fordon (EV). Det har utvecklats för att möjliggöra standardiserad kommunikation mellan laddningsstationer och styrningssystem, vilket gör det möjligt att enkelt hantera och övervaka laddningsprocessen.

Installatörer av laddningsstationer drar nytta av OCPP genom att kunna ansluta och integrera olika laddningsstationer från olika tillverkare i samma nätverk. Protokollet definierar en gemensam uppsättning kommandon och meddelanden som tillåter kommunikation mellan stationer och styrningssystem, oavsett vilken hårdvara som används. Detta gör det enklare att installera och underhålla laddningsinfrastruktur, eftersom man inte är bunden till en specifik tillverkares produkter.

Hårdvarutillverkare av laddningsstationer drar nytta av OCPP genom att kunna skapa produkter som kan kommunicera med olika styrningssystem på marknaden. Genom att implementera OCPP i sina laddningsstationer kan tillverkare erbjuda interoperabilitet och kompatibilitet med olika nätverk och operatörer. Detta gör det möjligt för dem att nå en bredare marknad och ökar flexibiliteten för deras kunder.

Det finns flera versioner av OCPP, där varje version erbjuder olika funktioner och förbättringar. De vanligaste versionerna är OCPP 1.5, OCPP 1.6 och OCPP 2.0. OCPP 1.5 är den äldre versionen och stöder grundläggande funktioner för laddningsstyrning och övervakning. OCPP 1.6 är en mellanversion som inför fler funktioner som möjliggör mer avancerad laddningshantering och integration med externa system. OCPP 2.0 är den senaste versionen och har ytterligare förbättringar och utökade funktioner för att möta de växande behoven inom laddningsinfrastrukturen, inklusive smart laddning, fakturering och energihantering.