Tillverkare och modeller av laddare som ChargePanels plattform har stöd för

ChargePanels innovativa plattform för laddinfrastruktur är ett självklart val för ledande hårdvarutillverkare. ChargePanels plattform är hårdvaruoberoende och har stöd för laddboxar som använder OCPP (JSON), version 1.5 eller högre.

Hårdvaruagnostisk plattform

Testning av laddstationskompatibilitet

På begäran tillhandahåller ChargePanel kompatibilitetstestning av laddstationer, tillsammans med certifiering, för kunder och leverantörer. För Smart Charging (lastbalansering) funktionalitet krävs OCPP (JSON), version 1.6 eller högre. Listan uppdateras kontinuerligt allteftersom nya laddstationer kommer ut på marknaden. Om laddstationen som du letar efter inte finns med på listan, vänligen kontakta oss.

Skicka förfrågan för kompatibilitetstestning

Kompatibla laddningsstationer

Senast uppdaterad 26 februari 2024

ABB

OCPP Koppling

Anteckning

ABB Terra DC

Direct OCPP Connection

Terra config app (found on AppStore or Google Play) through Bluetooth.

ABB Terra AC

Direct OCPP Connection

Terra config app (found on AppStore or Google Play) through Bluetooth.

ABB EVLunic PRO

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).

ABL

OCPP Koppling

Anteckning

ABL eMH3

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Alfen

OCPP Koppling

Anteckning

Alfen Eve Double Pro-line

Direct OCPP Connection

Custom program found at https://alfen.com/downloads

Alfen Eve Single Pro-line

Direct OCPP Connection

Custom program found at https://alfen.com/downloads

Autel

OCPP Koppling

Anteckning

MaxiCharger

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Charge Amps

OCPP Koppling

Anteckning

Charge Amps AURA

Proxy OCPP Connection

Updated in ChargeAmps’ system (proxy) or through Direct OCPP Connection (new)

Charge Amps HALO

Proxy OCPP Connection

Updated in ChargeAmps’ system (proxy) or through Direct OCPP Connection (new)

Charge Amps Dawn

Proxy OCPP Connection

Updated in ChargeAmps’ system (proxy) or through Direct OCPP Connection (new)

Circontrol

OCPP Koppling

Anteckning

Circontrol Raption 50

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Circontrol Post eVolve Smart T

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

City EV

OCPP Koppling

Anteckning

City EV EVLine 300

Proxy OCPP Connection

Proxy, Updated in City EV’s system (proxy).

City EV CityLine 100 (Contactless)

Proxy OCPP Connection

Updated in City EV’s system (proxy).

City EV EVLine 100

Proxy OCPP Connection

Updated in City EV’s system (proxy).

CTEK

OCPP Koppling

Anteckning

CTEK Chargestorm Connected 2

Direct OCPP Connection

Use Charge Portal to update these settings.

CTEK Chargestorm Connected

Direct OCPP Connection

Use Charge Portal to update these settings.

DEFA

OCPP Koppling

Anteckning

DEFA eRange IQ

Proxy OCPP Connection

Needs custom OCPP-enabled firmware to work with proxy connection. (Please Note! Currently in BETA-phase)

DEFA eRange Duo

Proxy OCPP Connection

Needs custom OCPP-enabled firmware to work with proxy connection. (Please Note! Currently in BETA-phase)

Delta

OCPP Koppling

Anteckning

Delta DC Wallbox

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).

Easee

OCPP Koppling

Anteckning

Easee One

Proxy OCPP Connection

Pairing done in ChargePanel. Customer might need to change Operator in the Easee-app to work with proxy connection.

Easee Charge

Proxy OCPP Connection

Pairing done in ChargePanel. Customer might need to change Operator in the Easee-app to work with proxy connection.

Eaton

OCPP Koppling

Anteckning

Building Pro

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Eldon

OCPP Koppling

Anteckning

Eldon Laddbox Eco

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Eldon Laddbox Eco Combo

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Enelion

OCPP Koppling

Anteckning

Enelion Wallbox Single

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Enelion Wallbox Duo

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Enelion Vertica

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

EnerCharge

OCPP Koppling

Anteckning

EnerCharge BussPillar

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).

EnerCharge EC500

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).

Ensto

OCPP Koppling

Anteckning

Ensto Wallbox

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

EVBox

OCPP Koppling

Anteckning

EVBox Elvi

Direct OCPP Connection

EVBox app, via Bluetooth (requires installer mode)

EVBox BusinessLines

Direct OCPP Connection

EVBox app, via Bluetooth (requires installer mode)

GARO

OCPP Koppling

Anteckning

GARO Entity Pro

Direct OCPP Connection

Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.

GARO Entity

Direct OCPP Connection

Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.

GARO LS4

Direct OCPP Connection

Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.

GARO GLB Twin

Direct OCPP Connection

Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.

GARO GLB

Direct OCPP Connection

Pre-configured OCPP. Use local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET) if you need to update.

go-e

OCPP Koppling

Anteckning

Gemini

Direct OCPP Connection

OCPP kan konfigureras i app

Gemini Flex

Direct OCPP Connection

OCPP kan konfigureras i app

Grasen

OCPP Koppling

Anteckning

Grasen Fast Charger

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).

Green Motion

OCPP Koppling

Anteckning

Green Motion Private One

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).

Hager

OCPP Koppling

Anteckning

witty park

Direct OCPP Connection

Hiconics

OCPP Koppling

Anteckning

Hiconics HK 150

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through onboard screen).

IQ Labs

OCPP Koppling

Anteckning

IQ Labs Levac

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN).

JuiceBar

OCPP Koppling

Anteckning

JB3.0

Direct OCPP Connection

Contact JuiceBar for firmware update to work with ChargePanel

KEBA

OCPP Koppling

Anteckning

KEBA P30

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Project EV

OCPP Koppling

Anteckning

Range

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Ratio Electric

OCPP Koppling

Anteckning

Ratio io6

Direct OCPP Connection

Ratio app (found on AppStore or Google Play) for configuration.

Rolec

OCPP Koppling

Anteckning

Rolec Ultracharge

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Rolec WallPod

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Rolec SecuriCharge

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Rolec BasicCharge

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Rolec AutoCharge

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Schneider

OCPP Koppling

Anteckning

Schneider EVlink Pro

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET). One portal is used to change all settings for all charge points connected at the same location.

Schneider Evlink Smart WallBox

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET). One portal is used to change all settings for all charge points connected at the same location.

Schneider Evlink Parking

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET). One portal is used to change all settings for all charge points connected at the same location.

Siemens

OCPP Koppling

Anteckning

Siemens SICHARGE D

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Sinexcel

OCPP Koppling

Anteckning

Sinexcel SEC

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Wallbox

OCPP Koppling

Anteckning

Wallbox Pulsar Max

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Wallbox Supernova

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Wallbox Pulsar

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Wallbox Commander 2

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Wallbox Copper

Direct OCPP Connection

Local admin panel built into charge point (accessible through WIFI/LAN/INTERNET).

Zaptec

OCPP Koppling

Anteckning

Zaptec Pro

Proxy OCPP Connection

Change OCPP-settings via Zaptec backend. Zaptec will provide you with login details.

Zaptec Go

Proxy OCPP Connection

Change OCPP-settings via Zaptec backend. Zaptec will provide you with login details.

OCPP

Open Charge Point Protocol

OCPP, som står för Open Charge Point Protocol, är ett kommunikationsprotokoll som används inom laddningsinfrastrukturen för elektriska fordon (EV). Det har utvecklats för att möjliggöra standardiserad kommunikation mellan laddningsstationer och styrningssystem, vilket gör det möjligt att enkelt hantera och övervaka laddningsprocessen.

Installatörer av laddningsstationer drar nytta av OCPP genom att kunna ansluta och integrera olika laddningsstationer från olika tillverkare i samma nätverk. Protokollet definierar en gemensam uppsättning kommandon och meddelanden som tillåter kommunikation mellan stationer och styrningssystem, oavsett vilken hårdvara som används. Detta gör det enklare att installera och underhålla laddningsinfrastruktur, eftersom man inte är bunden till en specifik tillverkares produkter.

Hårdvarutillverkare av laddningsstationer drar nytta av OCPP genom att kunna skapa produkter som kan kommunicera med olika styrningssystem på marknaden. Genom att implementera OCPP i sina laddningsstationer kan tillverkare erbjuda interoperabilitet och kompatibilitet med olika nätverk och operatörer. Detta gör det möjligt för dem att nå en bredare marknad och ökar flexibiliteten för deras kunder.

Det finns flera versioner av OCPP, där varje version erbjuder olika funktioner och förbättringar. De vanligaste versionerna är OCPP 1.5, OCPP 1.6 och OCPP 2.0. OCPP 1.5 är den äldre versionen och stöder grundläggande funktioner för laddningsstyrning och övervakning. OCPP 1.6 är en mellanversion som inför fler funktioner som möjliggör mer avancerad laddningshantering och integration med externa system. OCPP 2.0 är den senaste versionen och har ytterligare förbättringar och utökade funktioner för att möta de växande behoven inom laddningsinfrastrukturen, inklusive smart laddning, fakturering och energihantering.

Skicka förfrågan för kompatibilitetstestning