Vad är en betalningsport (Payment Gateway) och varför är en multiport (Multi-gateway) viktigt när man väljer plattform för att hantera elbilsladdning?

En betalningsport möjliggör auktorisering, bearbetning och överföring av pengar. Detta hjälper tjänsteleverantörer inom e-Mobilitet att hantera kreditkortstransaktioner från elbilsförare vid betalning av laddsessioner (välkända leverantörer av betalningsportar inkluderar PayPal, Stripe och Adyen).

Betaltjänstleverantörer (PSP) arbetar i bakgrunden för att underlätta överföringen av finansiell data mellan tjänsteleverantörer inom e-Mobilitet och elbilsförare, och säkerställer att transaktioner hanteras både effektivt och säkert (till exempel via en mobilapplikation eller ett försäljningsställe med kontaktlösa enheter).

Varför är en multiport viktig när man väljer plattform för hantering av elbilsladdning?

Ert företags valfrihet och tillväxt kan påverkas avsevärt om den plattform ni använder för att hantera elbilsladdning endast stöder en enda betalningsport, eftersom detta kan påverka er förmåga att acceptera olika typer av valutor, vissa typer av kreditkort och begränsar er från att kunna byta till en annan 1088mer konkurrenskraftig lösning.

ChargePanels plattform använder en multiport som kan anslutas till en mängd olika betalningsportar i olika geografiska regioner. Detta ökar våra kunders möjlighet att tillhandahålla tjänster i olika typer av marknader och ökar deras valfrihet.

Några av fördelarna med att välja ChargePanels plattform för hantering av elbilsladdning med en multiport är följande.

  • Möjlighet att skala och expandera till nya marknader
  • Bibehåll valfriheten och undvik inlåsning
  • Ökad förhandlingsstyrka vid diskussioner med olika betalningsleverantörer
  • Möjlighet att behålla befintlig betalningsleverantör vid migrering till ChargePanels plattform
  • Spara tid genom att undvika en ny implementering och tidskrävande valideringsprocesser
  • Underlätta företagstillväxt med kända och pålitliga betalningsleverantörer