Fortsatt billigare att köra elbil jämfört med bensin- eller dieselbil i Sverige

Det är fortfarande billigare att köra en elbil i Sverige jämför med en bensin- eller dieselbil, trots ökade elpriser. Det visar en rapport som nyligen släpptes av Mobility Sweden.

I rapporten har Mobility Sweden analyserat drivmedelskostnaderna för en elbil jämfört med en bensin- eller dieselbil för perioden januari-augusti i år. Mobility Sweden har även jämfört kostnaderna för augusti månad i år med augusti månad 2021.

Analysen visade att drivmedelskostnaderna för en elbil varierar baserat på laddinfrastruktur och boendeform, där elprisområde 1 hade lägst milkostnad (ca 2,60 kr) och elprisområde 4 hade högst kostnad (ca 5,50 kr) för hemmaladdning. Detta kan jämföras med milkostnaden för en bensin- och dieselbil som kostade 15,20 kr respektive 13 kr per mil. En viktig aspekt i analysen är även att elpriserna har ökad betydligt i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) medan den i norra Sverige (elprisområde 1 och 2) är i nivå med förra året. Bensin- och dieselpriset har däremot varit i princip densamma över hela Sverige.

Kostnaden för att ladda elbil varierar även baserat på om man har tillgång till en egen laddbox eller om man endast har tillgång till publik laddning. Analysen visade att det var fem kronor dyrare med publik laddning per mil i norra Sverige vilket kan jämföras med södra Sverige där det var 2,20 kronor dyrare att ladda publikt jämfört med att ladda hemma under januari-augusti 2022.

I jämförelse med januari-augusti 2021 har milkostnaden i södra Sverige för laddning hemma ökat med 82 procent vilket kan jämföras med ökade bensin- och dieselpriser på 32 procent respektive 49 procent. När man ser till utvecklingen under året var den genomsnittliga bränslekostnaden per mil högst för bensinbilar, följt av dieselbilar. Att beakta är att det även mellan maj-september 2022 infördes skattelättnader på bensin- och dieselpriset vilket mildrade prisökningarna.

Antalet elbilar på vägarna ökar också. Drygt varannan nyregistrerad bil hittills i år var laddbar och andelen nya elbilar uppgick till 28 procent. Läs mer om rapporten från Mobility Sweden här.

ChargePanel har utvecklat Enterprise-plattformen för att underlätta för elbilsförare, men också för att ge tjänsteleverantörer av e-Mobilitet och laddstationsoperatörer en plattform som gör det lätt att hantera och administrera laddinfrastruktur. Läs mer om ChargePanels Enterprise-plattform.