Ad hoc-betalning för elbilsladdning underlättar övergången till klimatneutralitet

Stockholm, 20 oktober 2022

Enligt rapporten “Making the Transition to Zero-Emission Mobility” har sex EU-länder mindre än en laddare per 100 km, där en av sju laddare är en snabbladdare. Det finns inte bara ett otillräckligt antal laddstationer längs vägnäten i de flesta EU-länder, den stora majoriteten av dessa laddar inte heller tillräckligt snabbt, enligt European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). 1

I linje med rapporten antog Europaparlamentet i onsdags, direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), som stöttar införandet av hållbara fordon och manar till utbyggnad av laddnings- och alternativa tankstationer (som el eller vätgas) för bilar, lastbilar, tåg och flyg. De nya reglerna är en del av EU:s “Fit for 55 in 2030 package”2, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

För att bidra till ett klimatneutralt EU vill Europaparlamentet ha laddstationer var sjätte mil längs vägarna. Alternativa tankstationer ska vara tillgängliga för alla fordonsmärken och det ska vara enkelt att betala när man laddar eller tankar sitt fordon.

ChargePanel utvecklar lösning för ad hoc-betalning vid elbilsladdning

I linje med EU:s mål för enkla betalningar och lättillgänglig laddning, utvecklar ChargePanel en lösning för ad hoc-betalningar som kommer att underlätta för elbilsförare när de laddar på publika laddstationer. Lösningen gör det möjligt för elbilsförare att betala för laddning utan att behöva ingå avtal och säkerställer att operatörer av publika laddstationer kan erbjuda och behandla ad-hoc-betalningar. Genom en webbaserad app kan elbilsförare förbli anonyma, ladda sitt fordon och betala direkt. ChargePanels lösning för laddinfrastruktur minskar de investeringskostnader som krävs för att möta EU:s regelverk och gör det lättare för laddstationsoperatörer (CPO) att aktivera ad-hoc-betalningar över ett helt nätverk av laddstationer. *

* ChargePanels lösning för Ad hoc-betalning vid elbilsladdning kommer att finnas tillgänglig för kunder under första kvartalet 2023.

Låter det intressant? – Kontakta oss för mer information.

1 ACEA

2 Fit for 55 in 2030 package