ChargePanel AB (publ) etablerar sig på den marockanska marknaden

ChargePanel AB (publ) och Africa E-Mobility Solutions SARL AU (nedan kallat Africa E-Mobility Solutions) ingår samarbete för laddning av elfordon på den marockanska marknaden.

Africa E-Mobility Solutions, har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Africa E-Mobility Solutions avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för att etablera laddinfrastruktur i Marocko och har ambitioner att erbjuda en komplett laddlösning i samarbete med andra aktörer i Marocko, men även i andra närliggande länder i nordvästra Afrika.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform som möjliggör kontroll och hantering av laddinfrastruktur för elfordon samt tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Africa E-Mobility Solutions är ett marockanskt bolag verksamt inom laddinfrastruktur med planer att erbjuda sina kunder kompletta lösningar för laddinfrastuktur både för laddning publikt, vid kontor och privat. Bolaget har även planer på att expandera till andra närliggande länder som Algeriet och Tunisien i nordvästra Afrika, något som möjliggörs genom ChargePanels SaaS-plattform.

Marocko siktar på att vara ett av de mest hållbara och miljövänliga länderna när det gäller klimatförändringar. Förnybar energi utgör nästan två femtedelar av landets elkapacitet, vissa subventioner för fossila bränslen har fasats ut och landet gör anspråk på några av världens största projekt för ren energi. Landet har även blivit uppmärksammat för alla åtgärder de gör för att minska koldioxidutsläppen*.

Africa E-Mobility Solutions är ett spännande bolag med stora expansionsplaner i nordvästra Afrika.  Bolaget vill erbjuda sina kunder en helhetslösning med krav på en komplex betallösning. Att vi kan implementera en lokal betallösning visar på flexibiliteten i vår SaaS-plattform och vår kundorienterade organisation –.” – Jan Berggren, VD ChargePanel AB (publ)

I konkurrens med andra europeiska bolag inom laddinfrastruktur valde vi att samarbeta med ChargePanel. Deras White label SaaS-plattform kan erbjuda oss den flexibilitet vi behöver, speciellt vad gäller betallösningar. Denna plattform ger oss fullt stöd för att kunna implementera vår lokala betallösning, vilket underlättar i vår planerade expansion.” – Zakariaa Elhourch, Managing Director, Africa E-Mobility Solutions

Om Africa E-Mobility Solutions SARL AU

Africa E-Mobility Solutions är en marockansk laddoperatör med ambition att i samarbete med andra aktörer erbjuda en komplett lösning för laddning av elfordon på den marockanska marknaden. Bolaget har även planer att expandera till grannländer i nordvästra Afrika som Algeriet och Tunisien.

Om ChargePanel AB (publ)
ChargePanel (Stockholm, Sweden)
www.chargepanel.com

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommision.

Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

ChargePanel AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

Kontakter

Jan Berggren, CEO

+46 (0)8 120 325 00

Zakariaa Elhourch, Managing Director

* www.bbc.com