Undertecknandet av Inflation Reduction Act ger incitament till elbilar och sätter fart på USA:s klimatpolitik

18 augusti 2022

USA:s president Joe Biden skrev i tisdags under den så kallade Inflation Reduction Act (IRA) som beskrivs som den viktigaste klimatlagstiftningen i USA:s historia. Detta innebär att USA tar stora kliv närmare en utbyggnad av EV-infrastrukturen. ChargePanel, som verkar för att förenklad elbilsladdningen med förbättrad infrastruktur, välkomnar därför undertecknandet av Inflation Reduction Act.

Lagförslaget innebär att mer än 360 miljarder dollar kommer att investeras i energi- och klimatförändringsprogram under det kommande decenniet, inklusive enorma skatteincitament för att främja förnybar energi och elfordon. Lagstiftningen innehåller många komponenter som kommer att hjälpa till att driva elbilsekonomin framåt under de kommande åren och ger ett antal ekonomiska incitament för att uppmuntra köp av elfordon samt utbyggnad av laddstationer. Bland annat lyfter Inflation Reduction Act taket på 200 000 enheter per tillverkare för elbilsförsäljning samtidigt som den behåller skatteavdraget på 7 500 USD vid köp av en ny elbil. Skatteavdraget för egendom som tankar alternativt bränsle (till exempel elbilsladdare) förlängs dessutom till 2032.

Referenser:

ey.com
msn.com
time.com