ChargePanel lanserar EV Fleet Management till sina företagskunder

ChargePanel AB (publ.), nedan kallat ”Bolaget”, har under 2021 erbjudit EV Fleet Management (nedan kallat ”Tjänsten”) till en av sina WL kunder och utvecklat ”Tjänsten” under året. Med den senaste uppdateringen är ”Bolaget” nu redo att gå ut brett till marknaden. Idag finns två av de största Leasingbolagen i Sverige anslutna och ”Bolaget” är i diskussion med andra leasingbolag och beräknar att senast under mars månad ha ytterligare två leasingbolag anslutna. ”Tjänsten” möjliggör för företag som har leasingbilar eller företagsbilar att kunna ersätta anställda för utlägg vid laddning i hemmet samt kunna få ersättning för laddning som skett på arbetsplatsen oavsett vem som är ägaren av el abonnemanget. I tillägg kommer det inom kort att kunna hantera publik laddning (e-Roaming) via ”Tjänsten”. Det gör att ChargePanel har en komplett EV Fleet Management lösning att erbjuda marknaden och med hjälp av den kan transformationen från kreditkortstransaktioner och fossilbränsle gå snabbare till leasingfiler och elektricitet.

”EV Fleet Management finns hos några aktörer på marknaden, det som skiljer oss och gör att vår tjänst är unik är de många extra funktionerna som våra kunder har att välja mellan – med ChargePanel kan Elbilsföraren även ladda hemma hos sina arbetskollegor, tanka på valfri filial inom företaget eller hos något helt annat företag som är anslutet till tjänsten och då inom deras bestånd. Kunden kommer inom en snar framtid även kunna tanka ute fritt i det publika nätverket och få det registrerat som en fleetladdning och i slutändan få det debiterat via något av de anslutna leasingbolagen. Vårt mål är att ansluta samtliga leasingbolag som är aktiva på den svenska marknaden. Det ChargePanel kan erbjuda är något som saknas idag och ligger utanför Leasingbolagens nuvarande tjänsteutbud vilket gör att vi inte konkurrerar med dem utan kompletterar deras erbjudande. Vi hoppas att under våren kunna öppna upp nya dialoger med de Leasingbolag som vi ännu inte hunnit presentera tjänsten för” – Jan Berggren, VD

Om ChargePanel
ChargePanel (Stockholm, Sweden)
www.chargepanel.com

ChargePanel AB (publ.) är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.
Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
ChargePanel AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.