ChargePanel lanserar e-Roaming

Som tidigare kommunicerats så ska ChargePanel AB (publ.), nedan kallat ”Bolaget”, under första kvartalet lansera en e-Roaming tjänst till sina kunder. Bolagets e-Roaming tjänst möjliggör för bolagets White Label kunder (nedan kallat WL) att erbjuda publik laddning för sina slutkunder, dvs. elbilsförarna.

I uppstartsskedet finns det ca 20 000 laddpunkter inom Europa och Sverige uppkopplade till tjänsten och detta antal kommer att flerdubblas under det första halvåret 2022.

Bolaget har påbörjat onboardingen av den första i raden av WL kunder och räknar med att vara ”live” i slutet på vecka 9. Därefter fortsätter utrullningen till det stora flertalet av bolagets WL kunder.

I detta första steg erbjuds anslutna EMSP kunder (E-Mobility Service Providers) denna tjänst, dvs de kan erbjuda sina elbilsförare många tusen laddpunkter i Europa och i Sverige. I nästa steg kommer även CPO (Charge Point Operators) att kunna erbjudas denna tjänst, vilket betyder att de som är anslutna till Bolagets tjänst kan dela ut och göra sina laddpunkter tillgängliga för andra nätverks elbilskunder.

”Vi är mycket glada, att som tidigare kommunicerats, kunna erbjuda våra partners e-Roaming- tjänsten under första kvartalet. Detta är ett viktigt steg att få på plats för att kunna vara en attraktiv tjänsteleverantör nu och i framtiden. Med lanseringen av e-Roaming tjänsten bidrar vi inte bara med att minska eventuell ”laddångest”, vi stärker också våra kunders erbjudande till sina slutkunder vilket är ett underliggande affärsmål för oss. Vi har arbetat intensivt med integrationen och känner oss mycket nöjda med resultatet.” – Jan Berggren VD.

Om ChargePanel
ChargePanel (Stockholm, Sweden)
www.chargepanel.com

ChargePanel AB (publ.) är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.
Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
ChargePanel AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.