ChargePanel expanderar till Karibien genom avtal i Barbados

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och SmartPay Inc (“SmartPay”) har idag tecknat ett avtal gällande licens av ChargePanels Enterprise-tjänst. SmartPay, verksamma i Barbados, kommer att fungera som operatör för laddstationer, med ambitionen att expandera och etablera verksamhet över hela Latinamerika och Karibien.

ChargePanel kommer att bidra med sin expertis och teknologi för att stödja SmartPay i att etablera en robust infrastruktur för elbilsladdning. SmartPays mål är att ha ett betydande antal laddningspunkter uppkopplade inte bara i Barbados, utan även i resten av Karibien och Latinamerika. Detta bidrar till ChargePanels tillväxtmål om ökad närvaro på den globala marknaden.

SmartPay kommer initialt att fokusera på anslutning av AC-laddningsstationer i Barbados. Med hjälp av ChargePanels lösningar, syftar SmartPay till att effektivisera driften och förvaltningen av sina laddstationer.

Det är med stor entusiasm vi välkomnar SmartPay till vår växande skara av internationella samarbetspartners. Detta avtal med Barbados är inte bara ett viktigt steg för vår expansion i Karibien, utan också en bekräftelse på vårt engagemang för att främja hållbar mobilitet på global nivå. Vi ser även fram emot att följa SmartPays expansionsresa” – Peter Persson, VD för ChargePanel AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.