ChargePanel tecknar sitt första avtal i Filippinerna

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) meddelar att Quarker Corporation (“Quarker”) har idag signerat ett avtal gällande elbilsladdning i Filippinerna. Avtalet omfattas av att Quarker tecknar licens för ChargePanels prenumerationstjänst, Enterprise. Quarker är verksamma inom både snabbladdning (DC-laddning) och hemmaladdning (AC-laddning).

Quarker är en filippinskbaserad leverantör av lösningar inom infrastruktur för elektriska fordon och är en av de första aktörerna i Filippinerna att fokusera på laddinfrastruktur. Deras verksamhetsmodell innefattar främst att fungera som en laddoperatör och återförsäljare av elbilsladdare. De erbjuder en komplett lösning för elbilsladdning med stöd för installation och underhåll, vilket förenklar för elbilsföraren.

Genom att erbjuda ChargePanels SaaS-plattform, ChargePanel Enterprise, blir det möjligt för Quarker att kontrollera och hantera hela nätverket av elfordonsinfrastruktur och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Detta avtal markerar en viktig milstolpe i ChargePanels fortsatta expansion och engagemang för att främja utvecklingen av hållbara transportlösningar globalt.

Quarkers målgrupp är mångsidig och inkluderar elbilsförare, företag och lokala myndigheter som delar en gemensam önskan om en smidig upplevelse när det gäller att använda laddningstjänster. Quarker kommer därför att tillhandahålla ChargePanels SaaS-plattform, ChargePanel Enterprise, både inom likströmsladdning (DC-laddning) för snabbladdning och växelströmsladdning (AC-laddning) för hemmaladdning. Det innebär att de kommer att stödja laddning både offentligt och i hemmet.

“Vi är stolta över att välkomna en av de första aktörerna i Filippinerna som fokuserar på laddinfrastruktur. Denna milstolpe markerar vår fortsatta expansion och engagemang för hållbara transportlösningar globalt, och det glädjer oss att kunna inleda närvaro på den filippinska marknaden då vi ser att intresset är stort. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och att bidra till en mer hållbar framtid.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Malaysia samt Filippinerna och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.