ChargePanel får sin första kund och återförsäljare i USA

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Blue Planet EV, LLC (“Blue Planet EV”) har idag tecknat ett avtal för både ChargePanel Enterprise-tjänsten och ett återförsäljaravtal. ChargePanel erbjuder för närvarande lösningar mot Europa och detta avtal möjliggör för Blue Planet EV att tillhandahålla drift av laddpunkter och e-mobilitetstjänster i USA och agera som återförsäljare för ChargePanels lösningar mot den amerikanska marknaden. Blue Planet mål är att äga och driva 2 000 eller fler kommersiella laddningsuttag innan utgången av 2024.

ChargePanel har under den senaste tiden sett att antalet förfrågningar från potentiella kunder på den amerikanska marknaden ökat och med detta strategiska avtal på plats förenklas bearbetningen och ytterligare avtal förväntas under året.

“Det känns mycket inspirerande att få välkomna Blue Planet EV till oss på ChargePanel då det är ett mycket ambitiöst och hårt satsande företag. Att få teckna detta första avtal i USA med ett företag som dels kommer vara White Lable Enterprise kund men också kommer agera återförsäljare känns otroligt spännande. Vår tillväxtresa har precis börjat och det känns mycket bra att få teckna avtal med ett amerikanskt företag då den marknaden är mycket viktig i vår bransch. – Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)

“Vi vände oss till Europa och valde ChargePanel av flera skäl, såsom deras intuitiva mjukvaruutveckling, expertteam och ledarskap, samt det faktum att vi delar en vision om framtiden för laddning av elbilar. Vi är glada över att vara en del av ett samarbete som har förmågan att skapa en teknisk roadmap för laddningsindustrin för elbilar.”  – Dr. Kevin Kelly, CEO Blue Planet EV, LLC

Om Blue Planet EV, LLC

Blue Planet EV designar, bygger, driver och äger laddinfrastruktur för elbilar över hela USA. Vårt mål är att äga och driva 2 000 eller fler kommersiella laddningsuttag fram till slutet av 2024.

Vår tillväxtstrategi bygger på att betjäna akademiska, kommersiella, industriella och kommunala organisationer och sprida oss från nordöstra USA.

I stället för att våra kunder måste köpa installation och utrustning samt pågående underhåll kopplat till laddning av elbilar, äger Blue Planet EV allt och hyr ut kundens parkeringsplatser, vilket genererar intäkter för kunden. Vårt genomtänkta tillvägagångssätt för laddning av elbilar gör att vi är en favorit hos organisationer över hela USA.

Blue Planet EV är ett privatägt företag med huvudkontor i Sagamore Beach, MA, USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda samt Malta och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.