ChargePanels expansion i Europa fortsätter med EVPoint Ltd Malta

ChargePanel AB (publ) och EVPoint Ltd – (nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på Malta.

Bolaget har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon på Malta. Bolaget planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer och uppskattar att över 300 laddningsuttag är anslutna till ChargePanels Enterprise-tjänst tills slutet på 2023.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform för större företagskunder som kommer göra det möjligt för Bolaget att kontrollera och hantera hela nätverk av infrastruktur för elfordon och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Avtalet är ett första steg i samarbetet mellan ChargePanel och Bolaget där ambitionen är att på sikt utveckla nya lösningar och funktioner för marknaden som skulle stärka båda bolagen.

“Avtalet med EVPoint känns spännande då bolaget har stora möjligheter att ta en dominerande position på den Maltesiska marknaden. Dessutom stärker avtalet vår strategi om att expandera in i nya marknader. Jag är övertygad om att vårt erbjudande i kombination med deras affärsmål för den lokala marknaden kommer leda till ett framgångsrikt samarbete.”  Peter Persson VD ChargePanel

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda samt Malta och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.