ChargePanel inleder integration med nordisk databas för laddstationer

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel” eller “Bolaget”) inleder en integrering med NOBIL, en nordisk databas för laddstationer. Syftet med integrationen är att möjliggöra för kunder att rapportera sina offentliga laddningsstationer till NOBIL via ChargePanels plattform och därigenom skapa en användarvänlig och effektiv laddningsupplevelse. NOBIL är en nordisk databas som innehåller detaljerad information om laddningsstationer i Norden och tar emot samt distribuerar realtidsdata. NOBIL fungerar som en öppen databas, där ägare av laddningsstationer frivilligt lämnar in data för att säkerställa noggrannhet och tillgänglighet.

Energimyndigheten har ansvaret för Sveriges laddstationsdata i den nordiska databasen NOBIL.

Ansökningsprocessen för att få ekonomiskt stöd för publika laddstationer kan kräva att laddstationerna är anslutna till NOBILs databas. Genom att implementera en anslutning till NOBIL stödjer ChargePanel våra kunder att uppfylla dessa krav.

Med beredskap att hantera data från andra nordiska länder spelar NOBIL en avgörande roll för att underlätta smidiga laddningsupplevelser för användare över hela regionen. Genom ChargePanels integration till NOBIL kan Bolagets kunder, särskilt de som driver offentliga laddningsstationer i Norge och Sverige, nu enkelt rapportera sina stationer till NOBIL genom ChargePanels plattform.

“Nobils engagemang för effektiv datahantering harmoniserar med ChargePanels uppdrag att ge elbilförare tillförlitliga och tillgängliga lösningar för laddning. Genom att integrera med NOBIL effektiviserar vi processen för kunder att rapportera offentliga laddstationer, vilket i slutändan bidrar till tillväxten och tillgängligheten för laddningsinfrastrukturen för elbilar” – Peter Persson, VD för ChargePanel AB (publ)

Kom igång med NOBIL, anslut dina publika laddare redan idag.

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.