ChargePanel levererar EV Enterprise-tjänst till en av Storbritanniens ledande bilhandlare genom samarbete med Energy Force

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått ett betydelsefullt samarbete med sin kund, Energy Force, vilket har resulterat i leveransen av EV Enterprise-tjänst till en av Storbritanniens ledande bilhandlare. Genom detta partnerskap har ChargePanel hittills kopplat upp drygt 200 laddpunkter och planerar att nå 2 000 uppkopplade laddpunkter innan utgången av 2025.

ChargePanel har signerat avtal med Energy Force. Med ChargePanels anpassningsbara white-label-lösning har Energy Force erbjudit ChargePanels effektiva och pålitliga laddinfrastruktur för elfordon till en ledande aktör inom bilindustrin i Storbritannien.

Hittills har ChargePanel kopplat upp drygt 200 laddpunkter till den ledande bilhandlaren i Storbritannien och har som målsättning att koppla upp 2 000 laddpunkter innan utgången av 2025.

ChargePanel fortsätter att expandera sin närvaro på den globala marknaden. Denna integration markerar en viktig milstolpe för ChargePanel och bekräftar ett starkt engagemang för att driva utvecklingen av hållbara transportlösningar till ledande aktörer på global nivå.

“Det är glädjande att kunna stödja en så betydande aktör inom bilindustrin genom samarbetet med Energy Force. Vi har varit duktiga på att växa genom våra kunder och detta är ett tydligt kvitto på hur vi snabbt kan hitta nya aktörer och marknader att nå ut till genom befintliga kunder. Detta är också ett viktigt steg i strävan att främja användningen av elfordon och skapa en hållbar framtid,” säger Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.