ChargePanel lanserar koppling till Nord Pool i Norden och Baltikum

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel” eller “Bolaget”) har nyligen färdigställt en koppling till Nord Pool i Norden och Baltikum. Denna integration ger användare snabb tillgång till realtidsinformation om elpriser och öppnar upp fler intäktsmöjligheter för ChargePanel genom en mer sömlös och kostnadseffektiv laddningsupplevelse.

Kopplingen till den nordiska elbörsen Nord Pool möjliggör för ChargePanels användare att övervaka och justera sina laddningsvanor i realtid baserat på aktuella elpriser timme för timme, så kallade spotpriser. Användare och laddpunktsägare kan följa det faktiska elpriset och få insyn i elpriserna för de kommande 6-8 timmarna, vilket resulterar i att förare alltid kan betala ett rättvist elpris, och laddpunktsägare kan koppla sina vinster till elpriserna i realtid.

Genom detta kan laddpunktsägare flexibelt ta betalt av sina användare, baserat på spotpriset och en tilläggspremie som de själva väljer. Användarna kommer att betala för elpriset i realtid samt den vinstmarginal som operatören har valt.

För laddpunktsägare innebär det mindre oro över att deras priser blir orättvist höga, vilket skapar en fördelaktig position i deras verksamheter och ökar trovärdighet inom elfordonsladdningsbranschen. För användare innebär det mer kostnadseffektiv och hållbar elbilsladdning genom utnyttjande av förmånliga elpriser och minimering av onödiga kostnader.

Denna differentiering positionerar ChargePanel som en betydande aktör på den framväxande marknaden för elbilsladdning och ökar attraktionskraften för både användare och laddpunktsägare. Bolaget positionerar sig väl för att tillgodose kundernas behov och skapar intäktsmöjligheter från fler kunder. ChargePanel har i nuläget kopplat länderna i Norden och Baltikum, men har pågående processer för expansion i fler länder, framförallt i Storbritannien.

Vi är glada över att presentera vår koppling till Nord Pool i Norden och Baltikum. På ChargePanel strävar vi efter att erbjuda användarna en attraktiv och sömlös laddningsupplevelse. Dessa framsteg markerar ett betydande steg i den riktningen, och vi ser fram emot att fortsätta stärka vår position på den växande marknaden för elbilsladdning” – Peter Persson CEO ChargePanel AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.