ChargePanel lanserar en automatiserad systemintegration för förbättrad elbilsladdning

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) meddelar idag lanseringen av Dynamic Smart Charging, en automatiserad systemintegration som förbättrar stabiliteten och effektiviteten vid elbilsladdningsplatser. Dynamic Smart Charging kommer enkelt kunna implementeras hos ChargePanels kunder och erbjuder lösningar inom centrala områden.

Chargepanels innovation är en nyskapande lösning med användning av maskininlärning som skapar en automatiserad systemintegration för en hållbar laddningslösning och förbättrad stabilitet samt effektivitet vid elbilsladdningsplatser.

Tidigare har kommersiella byggnader och bostäder byggts med begränsad kapacitet och utrustning för att stödja infrastrukturen för elbilsladdning, vilket har krävt omfattande ombyggnader för att erbjuda elbilsladdning. Nu, med ChargePanels systemintegration, kan omfattande ombyggnader undvikas och ändå erbjudas elbilsladdningstjänster.

ChargePanels integrations-teknologi övervakar och optimerar kraftdistributionen i realtid för att leverera energi till elbilar på det mest effektiva sättet. Detta erbjuder våra kunder flera fördelar och lösningar inom fyra centrala områden, inklusive användning av tillgänglig energi, förebyggande av överbelastning, anpassning av laddningshastigheter och prioritering av laddningssessioner för flera elbilar.

Vi på ChargePanel strävar kontinuerligt efter att möta utmaningar med innovativa lösningar. Dynamic Smart Charging är ett nytt steg framåt för att på ett smart och automatiserat sätt effektivisera elhantering och laddningslösningar för våra kunder.” – Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.