ChargePanel tecknar sitt första avtal i Albanien

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och iCharge SHPK (iCharge) har idag ingått avtal om samarbete kring elbilsladdning i Albanien. iCharge har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. iCharge tillhandahåller lösningar för elfordon och har rikstäckande avtal med taxibolag och andra kommersiella/statliga företag i Albanien.

Inledningsvis (via tjänsten) kommer iCharge att tillhandahålla en digital lösning för hantering av laddstationer mot ett flertal taxibolag så de enkelt kan hantera deras flottor. iCharge – uppskattar att en volym av ca 500 laddare ska kopplas till Enterprise-prenumerationstjänsten under 2024. iCharge kommer aktivt arbeta för att teckna ytterligare samarbetsavtal inom ramen för avtalet med ChargePanel.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst för ChargePanels SaaS-plattform som gör det möjligt för iCharge att kontrollera och hantera hela nätverk av elfordonsinfrastruktur och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Genom detta avtal kan iCharge erbjuda en molnbaserad lösning för effektiv och säker hantering av infrastruktur för elfordonsladdning för sina nuvarande och framtida kunder.

“Att få välkomna ett företag från en för oss ny marknad i detta fall Albanien är mycket stimulerande. Det visar att vi har ett attraktivt erbjudande och står oss väl i konkurrens med andra aktörer. Det känns också intressant att få inkludera Albanien i vår kundportfölj då avtalet innehåller anpassningar för att kunna vara verksam i Östeuropa vilket öppnar dörren för snabb onboarding för fler avtal framöver” – Peter Persson CEO ChargePanel AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om iCharge

iCharges mål är att skapa en grönare värld som strävar efter att underlätta övergången till elfordon det kommer ske med hjälp av ChargePanels plattform som säkerställer miljövänliga och prisvärda laddningslösningar. Vi är dedikerade till att bygga ett robust och sammankopplat laddningsnätverk som gör det möjligt för individer, företag och kommuner att omfamna EV-marknaden och minska deras koldioxidavtryck. – Elision Jorgjis, CTO, iCharge SHPK

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.