ChargePanel och Bubro tecknar avtal – Samarbete med 2Electrify

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Bubro AB (Bubro) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige. Bubro har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bubro tillhandahåller lösningar för digitalisering av tjänsteföretag inom bland annat elbranschen i Sverige.

Inledningsvis (via tjänsten) kommer Bubro att tillhandahålla en digital lösning för hantering av laddstationer mot 2Electrify AB (2Electrify) – ett elinstallationsföretag för bland annat sol- och elfordons laddningsinfrastruktur. 2Electrify – uppskattar att en volym av ca 800 laddare ska kopplas till Enterprise-prenumerationstjänsten under 2024. Bubro kommer aktivt arbeta för att teckna ytterligare samarbetsavtal inom ramen för avtalet med ChargePanel.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst för ChargePanels SaaS-plattform som gör det möjligt för Bubro att kontrollera och hantera hela nätverk av elfordonsinfrastruktur och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Genom detta avtal kan Bubro erbjuda en molnbaserad lösning för effektiv och säker hantering av infrastruktur för elfordonsladdning för sina nuvarande och framtida kunder.

“Bubro är ett bolag som med sin digitaliseringsmognad och nära koppling till 2Electrify gör det till mycket intressant företag med stor potential för oss. Deras ambitiösa framtidsplaner kopplade till vad de hittills levererat gör att det kommer vara spännande att vara en del av deras resa framöver” – Peter Persson CEO ChargePanel AB (publ)

“ChargPanels plattform passar vår affärsmodel perfekt. Det kommer underlätta för våra kunder på el och sol sidan att sälja in ett kompletta koncept från projektering till betalning till sin kunder” – Fredrik Ung COO Bubro AB

Om Bubro
Genom digitalisering vill Bubro effektivisera och föra samman hela elbranschen och bygga något som är fantastiskt. Ett Ekosystem av tjänster som alla tjänsteföretag behöver är under uppbyggnad. Systemet har integrationer och moduler som gör det enklare att följa sina olika flöden i verksamheten i realtid och ger en tydlig överblick.

Om 2Electrify
Vi är en lokala Elinstallatör som arbetar med bland annat Laddboxar, solcellsinstallation, batterilagring och Checkwatt.
Hållbarhet är ett stort fokus för oss, inte bara vår egen utan också att kunna hjälpa våra kunder bli bättre på sitt hållbarhetsarbete. Vi arbetar hårt för att ställa om hela Västsverige till ett mer hållbart samhälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.