ChargePanel AB (publ) välkomnar ChargeBuddy AB

ChargePanel AB och ChargeBuddy AB – (nedan kallat ChargeBuddy) ingår samarbete för laddning av elfordon på den svenska marknaden.

ChargeBuddy har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. ChargeBuddy avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige. Bolaget planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer och uppskattar att ca 2000 laddningsuttag är anslutna till ChargePanels Enterprise-tjänst tills slutet på 2024.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform för större företagskunder som kommer göra det möjligt för Bolaget att kontrollera och hantera hela nätverk av infrastruktur för elfordon och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Avtalet är ett första steg i samarbetet mellan ChargePanel och Bolaget där ambitionen är att på sikt utveckla nya lösningar och funktioner för marknaden som skulle stärka båda bolagen.

Om ChargeBuddy AB

ChargeBuddy AB är en helhetsleverantör av laddinfrastrukturtjänster med Sverige som marknad. Bolaget grundades 2019 och har sitt huvudkontor i Bromma. Bolaget har installerat tusentals laddboxar och använder sig av marknadsledande varumärken såsom Zaptec och Walllbox.

”ChargeBuddy är ett företag som passar in i vår kundportfölj och jag ser att vi har stora möjligheter tillsammans. De har på kort tid visat att de har förmågan att sälja och installera en större mängd laddare vilket såklart gör dem till en intressant samarbetspartner ” – Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ).

” ChargeBuddy har haft en exceptionell tillväxt under det senaste året, vi har vuxit med tusentals nya kunder och tar betydande steg mot att bli marknadsledande i Sverige. Vi ser en betydande tillväxt för 2023, och detta samarbete är en del i det.”

Han fortsätter: “Med ChargePanels innovativa plattform och vår snabba tillväxt ser vi fram emot en spännande framtid tillsammans. Vi kommer fortsätta erbjuda den bästa möjliga upplevelsen inom laddningsinfrastruktur och möta våra kunders behov på ett effektivt sätt.” säger Joel Halling, VD för Chargebuddy AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA samt Australien och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.