ChargePanel AB:s expansion fortsätter får sin första kund i Australien

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Anzu Charging Pty Ltd (”Anzu Charging”) har idag tecknat avtal med ChargePanels Enterprise tjänst. ChargePanel har idag kunder i Europa, USA och Afrika. Detta avtal kommer göra det möjligt för Anzu Charging att bedriva CPO (charge point operator) samt EMP (eMobility service provider) tjänster i Australien under eget varumärke.

Anzu Charging är ett australiensiskt företag som erbjuder en rad lösningar för laddning av elbilar inklusive installation och underhåll av laddstationer för bostäder, kommersiella och offentliga platser. Målsättningen är att koppla upp 500 laddpunkter innan utgången av 2024. Deras satsning möjliggörs i och med avtalet med ChargePanel då de får tillgång till Saas-plattformen och därmed kan kontrollera och hantera laddinfrastrukturen för elfordon och dess förare.

ChargePanel har under den senaste tiden sett att antalet förfrågningar från potentiella kunder på den australiensiska marknaden ökat och med detta strategiska avtal på plats förenklas bearbetningen och ytterligare avtal förväntas under året.

” Det känns alltid bra att få välkomna nya kunder och särskilt när det betyder nya marknader för bolaget. Därför är det extra kul att få välkomna Anzu Charging till oss på ChargePanel då det är ett mycket ambitiöst och hårt satsande företag. Att få teckna detta första avtal i Australien med ett företag som kommer vara enterprise kund ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi.” – Peter Persson, VD – ChargePanel AB (publ)

” Vi är stolta över att kunna tillkännage valet av ChargePanel som vår mjukvaruleverantör, företaget har visat den flexibilitet och tekniska kapacitet som behövs för att anpassa och möta framtidens krav från den snabbt växande elbilsladdningsindustrin” – Matthew Henley, Founder – Anzu Charging Pty Ltd

Om Anzu Charging Pty Ltd

Anzu Charging är ett australiensiskt företag som erbjuder en rad lösningar för laddning av elbilar, inklusive installation och underhåll av laddstationer för bostäder, kommersiella och offentliga platser. Vi strävar efter att tillhandahålla bekväma och tillgängliga laddningsalternativ för att uppmuntra omställningen av elfordon och bidra till utvecklingen av hållbara transporter.

Vi förstår vikten av att ha en tillgänglig laddningsinfrastruktur för att påskynda användningen av elbilar. Som ett resultat har vi utvecklat teknologier och skräddarsydda lösningar för att möta de behov som finns hos våra EV-användare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta samt USA och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.