ChargePanel ingår nytt avtal i USA

ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och EVCharge INC (”EVCharge”) har idag tecknat avtal om dels en licens av ChargePanels Enterprise tjänst men också ett återförsäljaravtal med samma bolag. EVCharge kommer verka som laddoperatör men också agera återförsäljare för de tjänster som ChargePanel erbjuder.

EVCharge kommer agera både CPO och EMP genom ChargePanels plattform på den amerikanska marknaden men bolaget kommer också att återförsälja ChargePanels tjänster till företag när dessa vill agera under eget varumärke. Det beräknade antalet uppkopplade ladduttag från EVCharge kommer vara ca 500 innan utgången av 2024.

ChargePanel har under den senaste tiden sett att antalet förfrågningar från potentiella kunder på den amerikanska marknaden ökat och detta är det andra avtalet på kort tid som tecknas. Den amerikanska marknaden kommer vara viktig för bolaget och ytterligare avtal förväntas under året.

”Det känns mycket lovande att få välkomna EVCharge till oss på ChargePanel då det är ett ambitiöst bolag med en tydlig agenda vad de vill uppnå. Att få möjlighet att teckna detta andra avtal i USA på kort tid visar att ChargePanel ligger rätt i sitt erbjudande till marknaden. Vår tillväxtresa fortsätter och vi ser med tillförsikt inför ytterligare samarbeten på den amerikanska marknaden” – Peter Persson CEO ChargePanel AB (publ)

”Vi valde ChargePanel för de är ett företag som kommit väldigt långt i sin utveckling av sin mjukvara och de har en mycket intressant plan för framtiden när det gäller såväl den tekniska roadmapen som den affärsmässiga” – Alfred Msemo Founder EVCharge

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA samt Australien och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.