ChargePanel AB (publ) välkomnar Sun4Energy Group AB (publ)

ChargePanel AB (publ)(“ChargePanel”) och Sun4Energy Group AB (publ) (”Bolaget”) ingår samarbete för laddning av elfordon på den svenska marknaden.

Bolaget har idag tecknat tillsvidareavtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige. Bolaget planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer och uppskattar att ca 750 laddningsuttag är anslutna till ChargePanels Enterprise-tjänst till slutet på 2022.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform för större företagskunder som kommer göra det möjligt för Bolaget att kontrollera och hantera hela nätverk av infrastruktur för elfordon och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Avtalet är ett första steg i samarbetet mellan ChargePanel och Bolaget där ambitionen är att på sikt utveckla nya lösningar och funktioner för marknaden som skulle stärka båda bolagen.

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning till största del med interna resurser. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige med kontor i Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala och Arvika. Koncernen har egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.

”I våra samtal med Sun4Energy slogs vi omgående av företagets härliga energi och höga ambitioner kring framtidens energiförsörjning, vilka berör både företag och privatpersoner, för en gemensam hållbar både vardag och framtid. Vi är mycket glada att välkomna Sun4Energy som kund och ser fram emot ett långsiktigt samarbete för att öka hållbar e-mobilitet tillsammans.” – Jan Berggren, VD ChargePanel

“ChargePanels plattform är den bästa lösningen för oss och som erbjuder skalbarhet och funktionalitet för att stödja vår vision om att vara en del av elektrifieringen i Sverige. Med det intresse och den kundtillvändhet som vi har mött i våra samtal med ChargePanel ser jag med stort intresse och förväntan framtiden an.” – Mattias Leijon, VD Sun4Energy

Om ChargePanel
ChargePanel (Stockholm, Sweden)
www.chargepanel.com

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommision.

Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

ChargePanel AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.