ChargePanel AB tecknar sitt andra avtal på den Kenyanska marknaden.

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och EVChaja Limited (“EVChaja”) har idag tecknat avtal med ChargePanels Enterprise tjänst. ChargePanel har idag kunder i Europa, USA, Asien och Afrika. Detta avtal kommer göra det möjligt för EVChaja att bedriva CPO (charge point operator) samt EMP (eMobility service provider) tjänster i Kenya under eget varumärke.

EVChaja är ett Kenyanskt företag som erbjuder en rad lösningar för laddning av elbilar inklusive installation och underhåll av laddstationer för bostäder, kommersiella och offentliga platser. I dagsläget har bolaget laddpunkter uppsatta i Kenyas huvudstad Nairobi.

Deras satsning möjliggörs i och med avtalet med ChargePanel då de får tillgång till Saas-plattformen och därmed kan kontrollera och hantera laddinfrastrukturen för elfordon och dess förare. EVChaja har varit aktiva på den Kenyanska marknaden sedan starten för 3 år sedan. Fokus kommer vara på publikladdning där behovet är stort. Då ChargePanel sedan tidigare har en aktiv kund på Kenyanska marknaden så kommer uppstarten gå relativt snabbt och EVChaja förväntas vara aktiv redan under augusti månad, ChargePanel har sedan tidigare redan klart med den lokala betallösningen M-Pesa.

ChargePanel har under året märkt ett ökat intresse från företag i Östafrika att vilja starta upp verksamhet inom laddinfrastruktur vilket gör att bolaget förväntar sig fler avtal innan året är tillända.

“Att vi tecknat detta avtal med EVChaja visar att vi ligger rätt till vårt erbjudande och att vår White labellösning hjälper till och löser de utmaningar som finns för de företag som vill etablera sig inom vår bransch. Vi på ChargePanel ser framemot att få vara en del av deras resa av tillväxt och utveckling.” – Peter Persson, CEO – ChargePanel AB (publ)

“Efter några månader av sökande efter en leverantör av White label lösning är vi glada över att kunna tillkännage vårt partnerskap med ChargePanel. Deras expertis i att erbjuda White labellösningar hjälper oss att förbättra våra kunders upplevelse. Vi ser framemot en långvarig relation med ChargePanel när vi ger oss ut på denna spännande resa av tillväxt och utveckling” – Iyadi Iyadi CEO EVChaja Limited

Om EVChaja

EVChaja tillhandahåller laddningslösningar för privata elbilsägare, vagnparksoperatörer samt företag. Vårt mål är att etablera ett täckande laddningsnärverk för elfordon som kommer kunna påskynda introduktionen av elfordon inte bara i Kenya utan i hela Afrika. Som en reaktion på det ökande antalet elfordonsägare och det akuta behovet av att ta itu med klimatförändringen så grundades vårt företag 2020. Detta gjordes efter att vi identifierat bristen på offentlig laddinfrastruktur.

Vårt primära mål är att installera laddare vid rastplatser över hela landet samt installera laddare inne i de större städerna i Kenya. Som förespråkare för e-mobilitet är vi fast beslutna att påskynda branschens tillväxt.

Vi är övertygade om att elfordon är framtiden och EVChaja vill spela en viktig roll i transformationen från fossila bränslen till icke fossila.

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01