ChargePanel tecknar avtal med PSW Power & Automation AS

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och PSW Power & Automation AS (“PSW”) har idag tecknat avtal gällande användning av ChargePanels Enterprisetjänst för den norska marknaden. PSW kommer använda tjänsten för drift av flyttbar laddinfrastruktur och för att hantera 360KWh DC-laddstationer.

Detta är det andra avtalet för ChargePanel på den norska marknaden och det första avtalet med ett företag specialiserat på både elektrisk infrastruktur och energilösningar samt att de är verksamma inom marin- och offshoreindustrin. Syftet med avtalet är att PSW ska kunna erbjuda sina kunder flyttbar laddinfrastruktur genom en containerlösning med stöd av ChargePanels Enterprisetjänst.

ChargePanel har nyligen sett en ökning av antalet förfrågningar från potentiella kunder på den norska marknaden. Marknaden är en del av hemmamarknaden och Bolaget kommer att arbeta aktivt för att tecknat ytterligare avtal under året.

Att få möjlighet att teckna avtal med PSW är väldigt intressant för oss och öppnar upp ett helt nytt industrisegment. Även om avtalet inte är så stort i sin omfattning initialt så finns det en stor potential för tillväxt in till flera nya länder.” – Peter Persson, VD – ChargePanel AB (publ)

Om PSW Power & Automation AS

PSW Power & Automation levererar helhetslösningar inom elektrifiering och förnybar energi. Företaget är specialiserat på design och integration av elkraftsystem, elektiskt infrastruktur, energilagringssystem och styrsystem. Läs mer på företagets hemsida: www.pswpower.no

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader.

Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för bade privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.