ChargePanel tecknar sitt första avtal i Nya Zeeland

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) meddelar att Laser Imports Limited (“Laser Imports”) har idag signerat ett avtal gällande elbilsladdning på den geografiska marknaden Nya Zeeland. Avtalet innebär att Laser Imports tecknar en licens för ChargePanels prenumerationstjänst, Enterprise. Dessutom kommer Laser Imports att använda ChargePanels Fleet Management funktionalitet för hantering av kunder med fordonsflottor. Laser Imports är en ledande aktör inom E-mobility i Nya Zeeland och tillhandahåller försäljning, installation och driftsättning av laddinfrastruktur.

Laser Imports, grundat år 2005, fokuserar på att betjäna områden med behov av uppkopplade laddstationer och har till stor del en kundbas som inkluderar bostadsområden och kommersiella företag i Nya Zeeland. Laser Imports agerar under varumärket SmartEVchargers och kommer använda ChargePanels enterprise-lösning för att möjliggöra en smidig och effektiv drift av sina laddstationer. De strävar efter att ha cirka 1000 uppkopplade uttag före utgången av 2024 och kommer dessutom att dra nytta av ChargePanels Fleet Management-lösningar för att stödja företagskunder med företagsbilar. Det nyligen tecknade avtalet omfattar den geografiska marknaden Nya Zeeland och representerar en helt ny marknad för ChargePanel. Diskussionerna mellan ChargePanel och Laser Imports inleddes i oktober och har avancerat snabbt. ChargePanel planerar att genomföra onboarding-processen under början av december för att säkerställa att kunden kan vara i drift innan årets slut.

“Vi är glada över att välkomna Laser Imports Limited till vår växande familj av kunder och partners. Detta partnerskap är särskilt stimulerande då Nya Zeeland representerar en ny marknad för oss och markerar en viktig milstolpe för ChargePanel som ledare inom laddinfrastrukturlösningar. Vi ser fram emot att stödja Laser Imports i deras mål att främja hållbar mobilitet i Nya Zeeland” – Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.