KG Knutsson och PostNord inleder samarbete för elbilsladdning – möjliggörs av ChargePanels SaaS-plattform för laddtjänster

KG Knutsson, ett av Nordens ledande företag inom fordonsindustrin och har varit verksamma sedan 1946, har utökat samarbetet med ChargePanel, för att tillhandahålla laddtjänster för elfordon till PostNord.

KG Knutsson bygger ut laddinfrastruktur för elfordon och kommer att tillhandahålla installation av laddstationer samt EV-nätverkstjänster till PostNord. PostNord planerar att installera kontorsladdare på sina lokala kontor. Totala volymen bilar som beräknas ingå i infrastrukturen är ca 5000 fordon.

KG Knutsson driver, som företagskund av ChargePanels SaaS-plattform, Ellsy och kommer att förse PostNord med en kombinerad lösning för installation och service av laddpunkter genom en molnbaserad administrationsplattform. Som en del av det totala tjänsteerbjudandet har ChargePanel i samarbete med KG Knutsson kommit överens om att leverera ChargePanels EV Fleet Management-lösning som kopplar samman administrativa flöden mellan förare, företag och leasingbolag.

ChargePanels molnbaserade plattform hanterar laddning som sker hemma, på arbetsplatsen eller på publika laddstationer där debiteringen sker automatiskt och sömlöst mellan kundens eget system och leasingbolagens system. Resultatet är en lösning som förenklar övergången till en fossilfri fordonsflotta för både företag och dess anställda. ChargePanel tillhandahåller den tekniska plattformen för att möjliggöra tjänsterna och utökar samarbetet med KG Knutsson för att förse PostNord med EV Fleet Management, EV Roaming och kundtjänstverksamhet.

“Vi välkomnar det utökade samarbetet med KG Knutsson och är stolta över att kunna leverera underliggande tekniska möjligheter för att stödja KG Knutsson och PostNord i deras samarbete för att bygga ut laddinfrastruktur för elfordon. Det utökade avtalet ligger i linje med våra ambitioner att förnya och växa med våra kunder och att tillhandahålla lösningar för att accelerera övergången till eMobility.” – Peter Persson, VD, ChargePanel AB

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien samt Malaysia och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader.

Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.