ChargePanel tecknar sitt första avtal i Asien

ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Strateq Systems Sdn Bhd (”Strateq”) har idag tecknat avtal av ChargePanels Enterprise tjänst för den Malaysiska marknaden. Strateq kommer verka som laddoperatör men också agera återförsäljare för de tjänster som ChargePanel erbjuder.

Detta blir det femte avtalet som ChargePanel tecknar i juni månad och i och med detta avtal så kommer ChargePanel ha närvaro på fem kontinenter. Avtalet med Strateq kommer till en början att handla om den Malaysiska marknaden men då Strateq även har närvaro i Kina, Filippinerna, Singapore, Thailand och USA så är målet att expandera in i dessa länder framöver. Strateq har för närvarande affärsrelation med över 5000 bensinstationer i de länder där de verkar. Det förväntade antalet uppkopplade laddpunkter innan utgången av 2024 förväntas vara minst 1000.

ChargePanel har under den senaste tiden sett att antalet förfrågningar från potentiella kunder på den asiatiska marknaden ökat och detta är det första avtalet som tecknas. Den asiatiska marknaden kommer vara viktig och bolaget kommer arbeta för att ytterligare avtal tecknas under året.

”Vårt samarbete med ChargePanel markerar en viktig milstolpe i vår resa för att omdefiniera framtiden för e-mobilitet. Genom att kombinera vår expertis och resurser har vi åtagit oss att utveckla en innovativ e-mobilitetslösning som kommer att ha en transformativ inverkan på våra städer och hur människor navigerar genom dem. Tillsammans kommer Strateq och ChargePanel att utnyttja kraften i banbrytande teknik, dataanalys och hållbar design för att skapa en integrerad och användarcentrerad plattform för e-mobilitet. Denna plattform kommer ge användarna tillgång till laddningsinfrastruktur och smarta mobilitetstjänster, allt integrerat för att optimera bekvämlighet, effektivitet och miljö -mässig hållbarhet” – Arasu Subramaniam, CEO Petrol Retail Solutions på Strateq Systems Sdn Bhd

Om Strateq

Strateq grundades 1983 och är en ledande teknologisk aktör som tillhandahåller integrerade lösningar och tjänster för en mängd olika branscher, inklusive hälsovård, olja och gas, bank- och finansieringstjänster, telekommunikation, energi och allmännyttiga tjänster, utbildning, konsumentvaror samt verkar inom den offentliga sektorn. Strateq är för närvarande verksamt i Malaysia, Kina, Hong Kong, Filippinerna, Singapore, Thailand och USA. De har över 600 anställda.

”Detta avtal markerar även för ChargePanel en milstolpe då det innebär att vi finns representerade i Asien med vår mjukvara. Avtalet lägger en bra grund för ytterligare expansion och Strateq känns som en mycket bra partner att växa tillsammans med. Jag ser framemot att få vidareutveckla detta samarbete, lära mig mer om den asiatiska marknaden så att vi under hösten kan ingå ytterligare avtal på den asiatiska marknaden” – Peter Persson CEO ChargePanel AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post:
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA samt Australien och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.