Fördelarna med att elektrifiera flottor

Vilka är de miljömässiga fördelarna med flottans elektrifiering?

Elektrifiering av fordonsflottan är processen att ersätta fordonsflottor som använder fordon med förbränningsmotorer (ICE) med elbilar (EV), vilket kan ge det största och snabbaste bidraget till minskningen av koldioxidutsläpp inom vägtransporter.1 Bilflottor är idealiska för övergången till elektrifiering eftersom de kan hanteras centraliserat och har en hög användningsgrad. Detta kan effektivisera övergångsprocessen och implementeringen av laddningsinfrastruktur.

En av de största fördelarna med elektrifiering av fordonsflottor är minskningen av utsläpp. Elbilar genererar noll avgasutsläpp och har stor potential för minskning av växthusgaser i kombination med en elsektor som avger låga koldioxidutsläpp.2 Detta kan ha en betydande och positiv påverkan på luftkvaliteten, särskilt i tätbebyggda områden som städer där fordonsflottor oftast används. För företag kan elektrifiering av fordonsflottor snabba upp både utsläppsminskningsmål och möta hållbarhetsmål.

Vilka är de ekonomiska incitamenten för elektrifiering av fordonsflottor?

En ytterligare anledning till att öka takten med elektrifiering av fordonsflottor är kostnadsbesparingar. Vanligtvis är kostnaden för elektricitet lägre än för fossilt bränsle. Helt eldrivna fordon kräver vanligtvis mindre underhåll än sin fossilt drivna motsvarighet på grund av flera faktorer; till exempel, färre rörliga delar jämfört med en bränslemotor,3 vilket resulterar i lägre driftskostnader. Dessutom kan myndigheter i länder erbjuda miljöbonus för att stimulera ökat användande 4 av fossilfria eller utsläppsfria fordon som elbilar, vilket ytterligare kan minska uppstartskostnader. För företag kan möjliga kostnadsbesparingar på drift, underhåll och minskning av inköp ytterligare motivera att gå vidare med elektrifiering av sin fordonsflotta.

Hur kan elektrifiering av fordonsflottan öka värdet på ditt företags varumärke?

Elektrifiering av fordonsflottan kan också ha ytterligare effekt på att öka värdet och förbättra ett företags varumärke och varumärkesprofil. Företag som tar aktivt miljöansvar har potential att attrahera och behålla kunder och anställda som bryr sig om hållbarhet. Bolag som associerar sig med miljömedvetenhet kan ett byte till elbilar vara ett bra steg för att bli sett som ett miljövänligt företag. För företag kan varumärkesassociering med miljövänliga metoder vara ytterligare ett incitament att byta till elbilar.

Lyckad elektrifiering av fordonsflottor

Ur ett yttre perspektiv, kan elektrifiering av en fordonsflotta verka vara en relativt enkel fråga om att köpa elbilar för att ersätta en befintlig flotta av fordon med förbränningsmotorer. Men vad som ofta missas är de utmaningar som måste hanteras i förberedelserna för elektrifiering av fordonsflottan och att sömlöst integrera elbilar i företagets verksamhet.

För att göra elektrifiering av fordonsflottan till en framgång bör företag ta fram en detaljerad plan som inkluderar: laddningsinfrastruktur, val av elbilar, utbildning, kommunikation, ekonomihantering samt laddning och drift av fordonsflottan. Denna plan kan utvecklas i samarbete med leverantörer av laddningslösningar för elfordon, leasing företag och andra intressenter.5

Sammanfattningsvis är elektrifiering av fordonsflottor en positiv utveckling för företag som vill minska sin miljöpåverkan och sina driftskostnader samtidigt som de tillför värde till sitt varumärke. Med det utbud av elbilar som finns på marknaden idag och utvecklingen av ny teknik, blir elektrifiering av fordonsflottan alltmer möjligt för företag i alla storlekar och branscher. Genom att utveckla en detaljerad plan kan företag framgångsrikt övergå till elbilar och dra nytta av de många fördelarna med elektrifiering av fordonsflottor.

Sammanfattningsvis – Fördelarna med elektrifiering av fordonsparken

  • Elektrifiering av fordonsparken kan möjliggöra ett av de största och snabbaste bidragen till minskningen av koldioxidutsläpp inom vägtransporter.
  • Nollutsläpp och minskning av växthusgasutsläpp.
  • Förbättrad luftkvalitet.
  • Lägre driftskostnader på grund av lägre elkostnad och mindre underhåll.
  • Bonusar och finansiella incitament för att minska uppstartskostnaderna.
  • Bidra till att stärka varumärket genom att vara miljövänlig och framtidsinriktad.
  • Möjligheter för nya affärsmöjligheter och intäktsströmmar.
  • Uppfyll utsläppsminskningsmål och hållbarhetsmål.
  • Långsiktiga besparingar och fördelar.

Varför ChargePanel

ChargePanels programvara för hantering av fordonsparker gör det enkelt för anställda att ladda sitt elfordon på jobbet, hemma och på vägen, och förenklar ersättningsprocessen, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Du kan dra nytta av de många extra funktionerna som finns tillgängliga, inklusive att möjliggöra för anställda att ladda på sina arbetskamraters hem, tanka på vilken filial eller plats som helst inom företaget eller på ett helt annat företag som är anslutet till tjänsten och inom din portfölj.

Ta reda på hur ChargePanel kan hjälpa dig att optimera hanteringen av din eldrivna fordonsflotta.

ChargePanels programvara för laddning av elfordon är utvecklad för att betjäna kunder över en mängd olika marknader och segment. Programvaran ger företagskunderna flexibilitet att hantera och skala sina laddnätverk i en snabbt växande bransch. Med ChargePanels Enterprise lösning för hantering av laddstationer och slutanvändarkonton, white-label appar och funktionalitet för företag att driva sina egna laddningsnätverk och även deras dotterbolag och samarbetspartners, ChargePanels laddningsplattform kan hjälpa dig att hantera de många aspekterna av att driva ett laddningsnätverk för elfordon.

Vårt engagemang ligger i att hjälpa våra kunder att växa sina laddningsverksamhet för elfordon och vi är stolta över att vara en del av eMobility branschen. Vill du lära dig mer om ChargePanels laddningsplattform för elfordon och diskutera elfordonspark med oss?  Kontakta oss, vi ser fram emot att prata med dig!

Kontakta teamet på ChargePanel
Phone: +46 (0)8 120 325 00
Få kostnadsförslag

Referenser

1Ernst & Young https://www.ey.com/en_gl/news/2021/02/fleet-electrification-set-to-accelerate-the-decarbonization-agenda-with-significant-upside-for-the-fastest-movers

2International Energy Agency https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020

3AFDC, U.S. Department of Energy https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_maintenance.html

4European Environment Agency (EEA) https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles

5Roland Berger https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/The-Road-to-Fleet-Electrification.html